Zeilcentrum kwvfrisia

Weerstation Zeilcentrum Grou

12 jul 2020 11:25

Actuele boezemwaterstand rond Grou
Waterstanden grafiek, het laden kan even duren
Blauw is de actuele waterstand tov NAP nabij het Zeilcentrum Grou (Nesserzijl)
Rood is de actuele gemiddelde waterstand tov NAP over de hele Friese boezem
Groen is het streefpeil (NAP -52cm)

Meer data te vinden bij Wetterskip Fryslan